Obchodní podmínky


Obchodní podmínky


Provozovatel

Pavel Petrášek - Katolo
Budějovická 918
390 02 Tábor 2
IČO: 62548310
DIČ: CZ7101261717
(dále jen „provozovatel“)


Kontaktní údaje

Tel.: 777 009 096, 777 607 219
e-mail: katolo@email.cz


Adresa provozovny:

Železářství – Pavel Petrášek
U Obecních domů 1619
390 02 Tábor 2


Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 78-1231380287/0100


Nákupní a dodací podmínky

Objednávka vytvořená zákazníkem na webových stránkách www.katolo.cz je pro zákazníka i pro provozovatele závazná.

Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka Odeslat objednávku na pokladně systému katolo.cz. O tomto úkonu je proveden záznam v databázi katolo.cz. Odesláním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních a záručních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání či doručení objednaného zboží.

Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, popř.telefonicky, kdy je mezi provozovatelem a zákazníkem potvrzen obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Potvrzením objednávky ze strany provozovatele je mezi zákazníkem a provozovatelem uzavřena řádná kupní smlouva dle § 44 Občanského zákoníku.

Seznam zboží na webových stránkách www.katolo.cz je katalogem dodávaného zboží společnosti Katolo – Pavel Petrášek. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky (objednávky).

Zboží odesíláme v rozmezí 1-2 kalendářních dnů od data přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží nebude v nejbližším možném termínu dodáno našimi dodavateli a tudíž nebude možné dodržet termín odeslání zboží, lze tento termín posunout jen se souhlasem zákazníka. Zákazník má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí mít písemnou formu a musí být zaslána elektronickou poštou na adresu katolo@email.cz.


Reklamace

Dle Obchodního zákoníku.